ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΩΓΗ


Κυκλικό πλαίσιο με ανοικτά άκρα, αποτελείται από 100 σπείρες με ακτίνα 10 cm είναι τοποθετημένο έτσι ώστε το επίπεδο του να είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης 2 Τ.1) Η μαγνητική ροή που περνά από μια σπείρα είναι :


Γ)  π/50 Tesla


2) Επίλεξε την σωστή πρόταση:

Α)Εμφανίζεται τάση από επαγωγή στα άκρα του πηνίου και δημιουργείται επαγωγικό ρεύμα.

Β) Εμφανίζεται τάση από επαγωγή στα άκρα του πηνίου και δεν δημιουργείται επαγωγικό ρεύμα.
Γ) Δεν εμφανίζεται τάση από επαγωγή στα άκρα του πηνίου και δεν δημιουργείται επαγωγικό ρεύμα.
3) Αν σε χρόνο 0,1 s το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου διπλασιαστεί, τότε για το πηνίο : 

Α) η επαγωγική τάση  E= -π/5 Volt και το επαγωγικό ρεύμα Ι που διαρρέει το πηνίο, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο με Βορρά στον αριστερό μέρος του πηνίου.

Β) Ε=  -20 π Volt  και δεν έχω επαγωγικό ρεύμα Ι.

Γ) Ε = -2000 Vott και δεν έχω επαγωγικό ρεύμα Ι.

4) Αν στα άκρα του κυκλώματος τοποθετήσω αντίσταση έτσι ώστε η συνολική αντίσταση του κυκλώματος να είναι 10 Ω, ποιο το φορτίο (επαγωγικό φορτίο)  που θα κυκλοφορήσει κατά την αύξηση του μαγνητικού πεδίου;

A0,2 π Coulomb

Β)  Δεν έχω επαγωγικό φορτίο.

Γ) 20 π Coulomb5) Αν διπλασιάσω το χρόνο μέσα στον οποίο διπλασιάστηκε το μαγνητικό πεδίο, υπολογίστε την επαγωγική τάση και το επαγωγικό φορτίο.

Α) - 20π Volt  και 0,2 π Coulomb

Β)- 10 π Volt  και 0,2 π Coulomb

Γ) - 10 π Volt  και 0,1 π Coulomb6) Προσδιορίστε την πολικότητα του μαγνητικού πεδίου του πηνίου.

Α) Ο βόρειος πόλος του πηνίου είναι αριστερά.

Β) Ο νότιος πόλος του πηνίου είναι αριστερά.

Γ) Ο βόρειος και ο νότιος πόλος στα άκρα του πηνίου εναλλάσσεται. 


7) Άν σε χρόνο Δt μηδενιζόταν η ένταση του μαγνητικού πεδίου που διαπερνά το πηνίο προσδιορίστε την πολικότητα του μαγνητικού πεδίου του.

Να απαντήσετε και να δικαιολογήσετε την ερώτηση συμπληρώνοντας παρακάτω στα σχόλια.

Σχόλια